Smluvní pojišťovny

111  –  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

 

201 –   Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

 

205 –   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 

207 –   Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

 

211 –   Zdravotní pojišťovna  ministerstva vnitra ČR

 

213 –  Revírní zdravotní pojišťovna

 

333 –   Pojišťovna VZP, a.s. – zdravotní pojištění cizinců při pobytu v ČR

 

Pojištěnce nesmluvních zdravotních pojišťoven ošetřujeme za přímou úhradu péče dle sazebníku výkonů – hodnota 1 bodu / 1 Kč