Očkování

Platný dětský očkovací kalendář v ČR

TERMÍN
VĚK DÍTĚTE
POVINNÉ OČKOVÁNÍ NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ placené
NEMOC OČKOVACÍ LÁTKA NEMOC OČKOVACÍ LÁTKA
od 4. dne – 6. týdne Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí ) BCG vaccine SSI
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (1. dávka)schéma 2+1nedonošení 3+1
Pneumokoková onemocnění*  Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)schéma 2+1nedonošení 3+1
3. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (2. dávka)
Pneumokoková onemocnění*Meningokokové onemocnění typ B* Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka)Bexsero(1.dávka )

schéma 2+1

  
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (3. dávka- nedonošení )
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (3. dávka- nedonošení)
5.měsíc Meningokokové onemocnění typ B* Bexsero(2.dávka)
11.-15. měsíc  Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexaHexacima

(přeočkování)

Pneumokoková onemocnění*Meningokokové onemocnění typ B* Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)Bexsero

(přeočkování)

15.měsíc  Spalničky, zarděnky, příušnice  Priorix (1. dávka)
18.měsíc   Hnisavý zánět mozkkových blan Meningokok typ A,C,W,Y* Nimenrix
5. – 6. rok Záškrt, tetanus, černý kašelSpalničky, zarděnky, příušnice Infanrix, Adacel , Boostrix  (přeočkování)Priorix (2. dávka)
10. – 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio, Adacel polio (přeočkování)
13.-14. rok  Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom pohlavních orgánů)* Cervarix, Gardasil , Gardasil  9 (celkem 2 dávky)
 14.-15. rok 
Meningokokové onemocnění typ B , též typ A,C,W,Y*
Bexsero  2 dávkyNimenrix 1 d.

 

Povinné očkování je plně hrazené.
Očkování označené * je plně či částečně hrazeno ze zdravotního pojištění

NADSTANDARDNÍ, NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ:

proti pneumokokovým onemocněním – vakcíny Prevenar 13 nebo Synflorix – prevence celé řady infekčních onemocnění od závažných ( septické stavy, záněty mozkových blan, těžké zápaly plic ) po méně závažné (záněty středního ucha, záněty dutin,…) postihující již děti v kojeneckém věku. Očkovací schéma závisí na gestačním stáří a věku očkovaného dítěte.Pro kojence do 7. měsíce je očkování částečně nebo zcela hrazeno zdravotními pojišťovnami. Doporučuje se očkovat i starší děti bez věkového omezení.

proti onemocnění způsobeným lidským papilomavirem - vakcíny Cervarix , Gardasil, Gardasil 9 – prevence zhoubných i nezhoubných onemocnění genitálu (rakovina děložního čípku, pohlavních orgánů, genitální bradavice). Očkovací schéma – 1+1 dávka.
Pro dívky i chlapce ve věku 13-14 let je očkování částečně nebo zcela hrazeno zdravotními pojišťovnami.

proti rotavirovým průjmům – vakcíny Rotarix nebo RotaTeq – prevence  průjmového onemocnění . Celé schema je nutno doočkovat do 6 měsíců věku. Tato vakcína se jako jediné podává ústy. Očkování  schéma je 2 či 3 dávkové dle použité vakciny .

proti invazivním meningokokovým onemocnění – několik typů vakcín – vakcína Bexsero – prevence onemocnění seroskupiny B. Toto onemocnění postihuje již malé kojence, často se jedná o onemocnění s velmi rychlým průběhem. Očkovací očkovací schéma se liší dle věku dítěte, nově u kojenců do 6 měsíců plně hrazeno zdravotními pojišťovnami . Očkovací schéma pro malé kojence je  2+1 , lze očkovat i starší děti ve schematu 2+1 či 1+1 dle věku dítěte dle věku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        – vakcína  Nimenrix- prevence onemocnění způsobeným séroskupinami A, C, Y, W135 . Očkuje se mezi 1.-2 rokem  věku dítěte 1 dávkou . Tuto dávku hradí zdravotní pojišťovny.  Pro prevenci memingokokových onemocnění jsou na trhu ještě vakciny Menjugate nebo NeisVac-C- prevence séroskupiny C,  a vakcína Menveo  pro prevenci séroskupin A, C, Y, W135. Mezi nejvíce rizikové skupiny z hlediska výskytu tohoto onemocnění patří děti ve věkové skupině  0- 4 roky a mezi 12-19 lety.

proti klíšťové encefalitidě – vakcína FSME Immun – prevence zánětu mozku, vyvolavatele onemocnění přenáší klíště. S věkem stoupá výskyt komplikací a následků po onemocnění. Toto očkování nechrání proti lymské boreliose. Očkovací schéma je stejné pro všechny věkové skupiny, 3 dávky se aplikují během prvního roku očkování, poté  je nutné opakované přeočkování cca po 5 letech. Očkuje se kdykoliv během roku (nejlépe mimo sezónou výskytu klíšťat) !!! I přes očkování je nutné chránit děti oděvem a repelenty před klíštětem.

proti žloutence typu A vakcína Havrix – chrání proti virovému zánětu jater – „onemocnění špinavých rukou“. Očkování se provádí ve schématu 1+1 a  garantuje celoživotní ochranu. Očkování je vhodné pro děti před nástupem do kolektivního zařízení  a při cestování.

proti planým neštovicím – vakcíny Varilrix  – chrání proti jmenovanému virovému onemocnění děti v předškolním věku, či starší děti (nad 12 let), které dosud neprodělaly plané neštovice, u nichž onemocnění může vyvolat těžký průběh. Jedná se o očkovací schéma 1+1.

proti chřipce – více typů vakcín -chrání před chřipkovým onemocněním v nastávající sezóně. Očkuje se každoročně na podzim (nejlépe v říjnu). Očkovací schéma dle věku dítěte.

přeočkování proti černému kašli – vakcíny Boostrix nebo Adacel. Imunita po očkování proti černému kašli není celoživotní, proto se doporučuje přeočkovat černý kašel v dospělosti společně s tetanem v  dospělosti společně uvedenou kombinovanou vakcínou. Jedná se o takzvané posilovací dávky v intrvalu 10-15 let.

Ceny vakcín se stanovují podle aktuálních nákupních cen.

Užitečné webové adresy:
www.ockovanideti.cz