Aktuální upozornění

Omluvenky

Všechny omluvenky píší rodiče. Za dodržování léčebného režimu zodpovídá rodič.

Omluvenku potvrzujeme jen konkrétním žákům po dohodě se školou.

 

Posudky  zdravotní způsobilosti k různým činnostem / rekreace-letní tábory, studium, řidičský průkaz apod. /

–  se vystavují pouze na formuláře dle  platné vyhlášky,  vystavení posudku je potřeba zajistit s předstihem, nevystavuje se na počkání.

Platnost posudku na  rekreaci, letní tábory je nově platnost 24 měsíců.

 

Posudky  zdravotní způsobilosti na brigády ,  praxe a do pracovního poměru

– vystavuje pouze  určený lékař, výpis ze zdravotní dokumentace je potřeba zajistit  v časovém předstihu.